UDRUŽENJE PRIVATNIH APOTEKARA ,,SPAS’’

Otona Župančića 20/97, 11070 Novi Beograd
telefon: 011-2696308, 060-3440801 
e -mail: spas@spas.rs

Pravilnici

Zakon o zdravstvenoj zaštiti:

Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima:

Zakon o zdravstvenom osiguranju:

Zakon o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama:

Zakon o upavljanju otpadom:

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama