UDRUŽENJE PRIVATNIH APOTEKARA ,,SPAS’’

Otona Župančića 20/97, 11070 Novi Beograd
telefon: 011-2696308, 060-3440801 
e -mail: spas@spas.rs

O nama

Naša misija je:

Dostizanje poslovne klime unutar zdravstvenog sektora Srbije koja će omogućiti ravnopravnost farmaceutskoj profesiji i farmaceutima kao kompetentnim, stručnim zdravstvenim profesionalcima, samostalnim i nezavisnim u svom radu koji se upravljaju principima Dobre apotekarske prakse.

Naša vizija obuhvata sledeće ciljeve:

  • Zaštita profesionalnih interesa farmaceuta
  • Utvrđivanje doktorine apotekarske prakse
  • Unapređenje stručnog rada farmaceuta
  • Humanitarne akcije
  • Saradnja sa udruženjima u zemlji, okruženju i EU
  • Praćenje zakona, pravilnika, smernica, odluka regulative
  • Dobra apotekarska praksa
  • Implementacija pozitivne zakonske regulative u praksi

Principi delovanja:

Savez privatnih apotekara Srbije planira da u neposrednoj budućnosti ostvari saradnju sa svim relevantnim subjektima u okviru farmaceutskog sektora, da proširi broj članova, da organizuje edukacije farmaceuta koje će omogućiti njihovo delovanje u skladu sa načelima Dobre apotekarske prakse, da angažuje autoritete i stručnjake sa ciljem analize postojeće i predlaganja nove zakonske regulative u apotekarskoj delatnosti.