SPAS

Udruženje privatnih apotekara Srbije

Injekcije - Bočice - Depo ampule - Lio Bočice - Infuzijski rastvor - Lio ampule - Kristule - Sirete - Rastvor za dijalizu - Film tablete - Tablete - Kapsule - Dražeje - Lingvalete - Pastilete - Šumeće tablete - Lakirane tablete - Oriblete - Bukalete - Solucija za oralnu upotrebu - Kapi za oralnu upotrebu - Oralne ampule - Kesice - Emulzije - Sirup - Granulat - Prašak - Penušavi prašak - Rastvor za inhalaciju - Gel - Krem - Mast - Rastvor za spoljnu upotrebu - Pena - Posip - Tinktura - Suspenzija - Pasta - Supozitorija - Globule - Vaginalete - Stili - Aerosol - Kapi za spoljnu upotrebu - Losioni - Sprej - Prašak za insufliranje - Aerosol sprej - Pločice - Čaj - Kuglice - Cevčice - Mikroklizma - Flaster na flanelu - Flaster na platnu - Cigarete - Spužvasta masa - Šampon - Čelične boce - Komprese

31. Stručni sastanak SPAS-a - Pismo obaveštenja

UDRUŽENJE PRIVATNIH APOTEKARA SPAS

Br. 23 /2014

Beograd, 20.10.2014

Odlukom o akreditaciji programa kontinuirane edukacije Zdravstveni savet Srbije br. 153-02-04294/2013-01 u januarskom roku 2014. godine, akreditovao je predavanje za za stru?ne sastanke Udruženja privatnih apotekara SPAS, za farmaceute, lekare i farmaceutske tehni?are pod red. brojem B-26/14,

„Oksidativni stres kod puša?a i osoba izloženih duvanskom dimu i zna?aj antioksidativne suplementacije“

Udruženje privatnih apotekara SPAS 29. novembra 2014. godine u hotelu Metropol-Palace-Beograd, ?e održati 31. Stru?ni sastanak sa po?etkom u 17,00 ?asova.

Namenjeno : za farmaceute, lekare i farmaceutske tehni?are koji su

u neposrednom kontaktu sa pacijentima, daju

savete, objašnjenja i preporuke pacijentima.

Trajanje : predavanje kontinuirane edukacije traje 60 minuta.

Broj u?esnika: o?ekivani broj u?esnika je 500 farmaceuta, lekara i

farmaceutskih tehni?ara

Predložena edukacija upozna?e slušaoce sa hemijskim sastavom duvanskog dima, sa toksikološkim karakteristikama najzna?nijih komponenti, toksi?kim efektom duvanskog dima za zdravlje ljudi,patogeneza i mehanizni nastojanja toksi?kih efekata na organima i tkivima, zna?aj održavanja antioksidativnog kapaciteta organizma i ukazati na mogu?nosti suplementacije.

Predava? : Prim. Dr sci med. Predrag Vukomanovi?, mr ph, spec, redovan ?lan doma?ih i medjunarodnih zdravstvenih institucija, sa stru?nim radovima u stranim i doma?im publikacijama.

PREDSEDNIK SKUPŠTINA SPAS-a

Mr ph Dragutin Rajevac s.r.