Vizija PGEU – uloga apoteka u zdravstvenom sistemu zemalja Evropske unije do 2030. godine

Vizija PGEU – uloga apoteka u zdravstvenom sistemu zemalja Evropske unije do 2030. godine

Farmaceuti u apotekama već daju dinamičan i održiv doprinos zdravlju pojedinaca i zajednica kojima služe. Oni su spremni da poboljšaju svoj doprinos i pomognu jačanju evropskih zdravstvenih sistema. Da bi to postigli, farmaceuti evropske zajednice se obavezuju da osiguraju kvalitet zdravstvene zaštite i sigurnosti pacijenata kroz sledeće aktivnosti:

  1. Proširenje apotekarskih usluga na reviziju propisanih lekova i podršku za uvođenje novih lekova, čime se maksilano povećavaju koristi od terapije, poboljšava komplijansa i potpuno umanjuje rizik kod upotrebe lekova;
  2. Osiguravanje kontinuiteta farmaceutske nege tokom putovanja pacijenta kao sastavni deo saradnje timova primarne zdravstvene zaštite, u uskoj saradnji sa sekundarnim i tercijarnim ustanovama zdravstvene zaštite;
  3. Nastavak integrisanja inovativnih, korisnih IT i digitalnih zdravstvenih rešenja u praksi, kako bi se dopunio postojeći dugogodišnji – “licem u lice odnos” sa pacijentima; Pokazujući liderstvo u personalizovanim medikamentoznim terapijama i integrišući inovacije u farmakogenomiji, farmaceuti koriste validirane kliničke protokole i realne podatke o farmakovigilanciji, pridržavanju propisanoj terapiji i efikasnosti lekova u svakodnevnoj praksi.

Detaljno…