Specijalizacije Katedre za farmakologiju, Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Studijski program Farmakoterapija u okviru specijalističkih studija zdravstvenih radnika ima višedecenijsku tradiciju, i pruža polaznicima balansiran spoj teorijskog i praktičnog znanja iz oblasti farmakoterapije, koji je prepoznatljiv u zdravstvenom sistemu Srbije. Program studija i visina školarine (od prethodne školske godine školarina je značajno smanjena) usklađeni su sa aktuelnim potrebama i mogućnostima našeg zdravstvenog sistema.
Studijski program specijalističkih akademskih studija Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi pruža teorijska i praktična znanja iz farmakoterapije upotpunjena znanjima iz fitoterapije i dijetetike. Novina u ovom studijskom programu jeste aspekt savetovanja pacijenata u apoteci. Polaznici prema svojim interesovanjima mogu steći znanja i iz izbornih oblasti (farmakovigilance i registracije lekova, menadžmenta i marketinga u farmaciji, tumačenja rezultata biohemijskih analiza u kontroli terapije i dermokozmetičkih preparata).
Konkurs za upis u školsku 2019/2020. godinu je raspisan i dostupan je na sajtu fakulteta preko linkova (ove možete pronaći sve informacije u vezi dokumenata i rokova za prijavu)
Prijava
Upis
Rok za prijave na specijalističke studije iz Farmakoterapije za potrebe zdravstva je od 1. do 18. 10. 2019. godine (radni dani od 9-14h). Prijavljivanje na specijalističke akademske studije će se obaviti od 23. 9. do 3. 10. 2019. godine (radni dani od 9-14h), i 4. 10. 2019. od 9-12h.
Za dodatne informacije o specijalizacijama i upisu možete se obratiti rukovodiocima specijalizacija prof. dr Radici Stepanović-Petrović (radica.stepanovic@pharmacy.bg.ac.rs) – zdravstvena specijalizacija, i prof. dr Maji Tomić (maja.tomic@pharmacy.bg.ac.rs) – akademska specijalizacija.
Plan i program specijalizacije:
Zdravstvena:
Akademska:Katedra za farmakologiju

Farmaceutski fakultet-Univerzitet u Beogradu