Simpozijum: Vitamini i minerali, suplementacija – pokretačka strana zdravog života

Udruženje za razvoj medicinskih edukacija i menadžmenta MEDSCAPE poziva Vas na Drugi nacionalni simpozijum sa temom: “ Vitamini & Minerali, suplementacija – pokretačka strana zdravog života”, koji će se održati 09. oktobra 2019. godine, u HOTELU CROWNE PLAZA Beograd.
Simpozijum je namenjen na prvom mestu lekarima, farmaceutima, menadžerima kompanija, sportistima, farmaceutskim tehničarima a sve u cilјu prezentovanja najnovijih saznanja o načinu upotrebe vitamina, minerala i suplemenata u različitim oblastima medicine.
Predavači su eminentni stručnjaci iz svojih oblasti, kao i inostrani gosti iz oblasti prava a vezano za intelektualnu svojinu (poseban osvrt na farmaceutske kompanije), zatim zatvaranje “crnog tržišta” trgovine suplementima, kao i nelegalne prodaje putem društvenih mreža.
Program je akreditovan kao Nacionalni simpozijum od strane Zdravstvenog saveta Srbije Odlukom broj: 153-02-3135/2018-01 od datuma: 19.11.2018. pod rednim brojem: А-1-2461/18
Broj bodova za polaznike: 9
Kotizacija: 2,500 dinara

Prijava je obavezna!