Saopštenje PGEU: Nestašica lekova u EU

Nestašice lekova u Evropi su u porastu što ima ogroman uticaj na pacijente. Nedostaci se javljaju u svim zdravstvenim ustanovama i obuhvataju osnovne lekove koji spašavaju život i vrlo često korištene lekove. Farmaceuti Evropske unije su veoma zabrinuti zbog nestašica, čiji trenutni obim je takav da se može reći da je ugroženo zdravlje pacijenata. Štaviše, apoteke i farmaceuti ulažu mnogo vremena i napora kako bi obezbedili lekove koji su deficitarni. To predstavlja ne samo finansijski teret, već se gubi i kvalitet zdravstvene usluge. Danas, farmaceuti u apoteci i dalje uspevaju da osiguraju kontinuitet nege i minimiziraju uticaj na zdravstveno stanje svojih pacijenata u većini slučajeva. Međutim, trebalo bi ukloniti nekoliko prepreka kako bi se apoteka dodatno podržala u ovoj ključnoj ulozi, s obzirom da se uticaj nestašica na svakodnevni rad povećava iz dana u dan.

PGEU poziva na niz koordiniranih aktivnosti koje bi trebalo preduzeti na različitim nivoima snabdevanja, kako bi se smanjio teret nestašice lekova za javnost, zdravstvene stručnjake i aktere lanca snabdevanja.

Pročitaj ceo tekst