Program "SMART Pharmacy" jun 2019.

Farmaceutska komora Srbije je uz podršku Privredne komore Srbije organizovala dvodnevni interaktivni program "SMART Pharmacy" sa namerom razmene iskustava i otvaranja važnih pitanja u postizanju profesionalizma i izvrsnosti u farmaceutskoj praksi i obrazovanju.

Međunarodni stručnjaci sa iskustvom u oblasti farmacije, razvoja kompetencija, upravljanja promenama i pružanja kvalitetne usluge ukazali su na ključnu ulogu farmaceuta u brizi o pacijentima, i podelili svoje znanje i iskustvo u primeni farmaceutskih usluga na evropskim i svetskim tržištima.

Na skupu je istaknuto da je program osmišljen kao održiva obrazovna inicijativa, zasnovana na kontinuiranom profesionalnom razvoju farmaceuta, uključujući primenu i uticaj na svakodnevnu farmaceutsku praksu.

Tokom sastanka diskutovalo se o modelu kontinuiranog profesionalnog razvoja farmaceuta zasnovanom na potrebama, kompetetencijama farmaceuta - kako ih proceniti, kao i uvođenju novih usluga u farmaciji, a predstavljena je i analiza farmaceutske prakse u Srbije kao i perspektive razvoja ovog sektora.

Radionici je prisustvovalo 50 učesnika iz privatnog i javnog sektora, profesori Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Farmaceutskog fakulteta u Novom Sadu kao i predstavnici Farmaceutske komore Republike Srpske.

Preuzeto sa sajta Privredne komore Srbije https://pks.rs/vesti/smart-pharmacy-1114