PGEU izveštaj „Farmacija 2030: Ciljevi apotekarstva u Evropi“.

Michal Byliniak, predsednik Farmaceutske grupe Evropske unije, izjavio je: „Ove godine Farmaceutska grupa Evropske unije slavi svoj 60. rođendan. Vreme je da se oda priznanje ključnom doprinosu zdravlju ljudi koji je farmaceutsko zanimanje imalo tokom proteklih decenija i da se ustanovi na koji način ovo zanimanje može u budućnosti još više da doprinese i pomogne u ojačavanju zdravstvenih sistema u Evropi“.

„U vidu zajedničkih izazova u vezi sa evropskim zdravstvenim sistemima, poput finansijske održivosti, nedostatka u broju zdravstvenih radnika i sve većeg opterećenja koje stvaraju hronične bolesti, moramo prepoznati, podržati i razviti ulogu apotekara u pružanju najpristupačnije i najkvalitetnije brige pacijentima, kao i u pružanju usluga prevencije.“

„Apotekari žele da iskoriste svoju poziciju zdravstvenih stručnjaka koji rade u centru evropskih zajednica kako bi još više poboljšali javno zdravlje u promenljivom zdravstvenom okruženju koje zahteva usmeravanje ka tome da usluge budu više lične, okrenute pacijentima i digitalne.“

Ciljevi za 2030. Farmaceutske grupe EU za apotekare naglašavaju 10 ključnih preporuka:

1. Maksimalno povećanje koristi koje intervencije apotekara imaju po pacijente i po zdravstvene sisteme promovisanjem farmaceutskih usluga kako bi se poboljšali rezultati lečenja i pridržavanje terapije i kako bi se rizici što više smanjili;
2. Uključivanje apotekara u modele kolaborativne brige;
3. Omogućiti pristup apotekarima svim značajnim zdravstvenim podacima pacijenata i listama lekova koje pacijenti uzimaju;
4. Konsultovanje sa apotekarima u vezi sa integracijom novih digitalnih rešenja u zdravstvu;
5. Omogućavanje apotekarima da učestvuju u poboljšanju digitalizacije zdravstva koja će pružati tačne izvore zdravstvenih informacija;
6. Pružanje podrške apotekarima u integrisanju farmakogenomike, proverenih kliničkih pravila i stvarnih podataka u njihovu dnevnu praksu kako bi se poboljšala bezbednost pacijenata;
7. Pružanje podrške apotekarima u predlaganju zdravstvenog skrininga, upravljanju lekovima, promovisanju zdravlja, kao i u zdravstvenoj edukaciji kako bi se pružila pomoć u smanjivanju sveukupnog opterećenja koje stvaraju hronične bolesti;
8. Uspostavljanje regulatornih okvira kako bi se maksimalno povećao značaj koji mreže apoteka imaju u svojim zajednicama;
9. Pobrinuti se da su apotekari u mogućnosti da ponude i pruže svojim pacijentima sve lekove i medicinska sredstva koja su im potrebna;
10. Pobrinuti se da je naknada apotekara na odgovarajući i pravičan način srazmerna njihovom doprinosu u poboljšanju farmaceutske brige, smanjenju opterećenja ostalih zdravstvenih usluga i u podržavanju održivosti zdravstvenih sistema.