Otvoreno pismo kompaniji Hemofarm A.D.

Obraćamo vam se povodom aktuelne kampanje u maloprodajnim objektima „Roda”, „Idea“, „Merkator“. Smatramo da je u navedenom slučaju isticanjem naziva „ APOTEKA “,na vidnim mestima, bez bilo kakvog pravnog osnova, došlo do flagrantnog kršenja zakona, etičkih normi i dobrih poslovnih običaja.

Praktično, celokupna vaša kampanja je ugrozila integritet apoteka u najmanje dva aspekta: kroz kršenje zakona i narušavanjem dobrih poslovnih običaja.

Imajući u vidu da se u aktuelnoj situaciji ne radi o apotekama, naziv čitavog jednog zdravstvenog sektora, koji je striktno zakonski definisan i uređen, krajnje je provizorno iskorišćen, kako bi bio u funkciji vaše reklamne kampanje.

Kao što vam je poznato, apotekarski sektor Srbije  je vaš višedecenijski strateški partner i nesumnjivo je doprineo razvoju i rastu kompanije Hemofarm AD, Vršac, čitavim nizom aktivnosti koje je praktično nemoguće kvanitifikovati: odnosom prema kompletnom proizvodnom portfoliju, redovnom opskrbljenošću paletom lekova „Hemofarma“, stručnom logistikom u  procesu izdavanja lekova i njihove pravilne primene, građenjem poverenja  pacijenata u brend „Hemofarm“,  kampanjama i komercijalnim akcijama koje se odnose na vaše dijetetske suplemente.

Da li je potrebno podsetiti vas da dihotomija  zdravstvenog i komercijalnog aspekta delovanja apoteka, kao maloprodajnih objekata, omogućava  farmaceutskim proizvođačima da ujedno imaju profesionalnu podršku kroz savetovanje pacijenata o načinu pravilne upotrebe lekova, kompletnu logistiku u domenu Dobre apotekarske prakse,  dok komercijalni aspekt rada apoteka garantuje  dobar plasman onih programa čije je reklamiranje zakonski dozvoljeno - od dijetetskih suplemenata do  proizvoda opšte namene.

U apotekama se prodaja svakog artikala obavlja uz stručni savet diplomiranog farmaceuta/magistra farmacije, koji rade i na izdavanju lekova bez Rp i dijetetskih suplemenata, uz asistenciju farmaceutskog tehničara, čime se izbor dijetetskog suplementa usklađuje sa zdravstvenim statusom pacijenta i sa njegovim realnim potrebama.

Takođe, trebalo bi da imate u vidu da ste, u prethodnom periodu, sa apotekama potpisali određeni broj protokola, na osnovu kojih je apotekama isporučena znatna količina vaših proizvoda. Bilo bi očekivano da pomenute protokole prate i adekvatne marketinške aktivnosti, sa vaše strane, kako bi se pospešila prodaja isporučenih proizvoda. Međutim, forsiranje konkurentskih kanala maloprodaje - pre svega hipermarketa, uz sniženje cena u istima, ugrožava poslovanje apoteka u inače hiperkonkurentskom i nedovoljno uređenom okruženju.

Poznato vam je da se rad apoteka finansira iz marži na lekove koje su niske i zakonski limitirane i da su, samim tim, one daleko osetljivije na tržišne nepravilnosti i na utakmicu maloprodajnim cenama od svih ostalih maloprodajnih objekata. Zbog svega navedenog, svi učesnici u lancu medicinskog snabdevanja trebalo bi sinergetski da deluju u pravcu očuvanja integriteta i ekonomske likvidnosti apotekarskog sektora Srbije, bez obzira na veličinu, lokaciju apoteka ili oblik njihovog vlasništva.

Smatramo da je postavljanje kratkoročnog ekonomskog interesa iznad svih drugih interesa i principa Dobre poslovne prakse, uz narušavanje partnerstva sa apotekama koje krasi višedecenijska tradicija, predstavlja strateški loš potez koji nesumnjivo može imati posledice po kvalitet naših odnosa.

Podsećamo vas da je apotekarski sektor Srbije relevantna tržišna snaga, deo zdravstvenog sistema Srbije i da se diskreditovanjem farmaceuta i apoteka ne može graditi partnerstvo, niti podsticati željeni nivo zdravstvenih usluga.

Iskreno se nadamo da ćete u najkraćem periodu preispitati svoje odluke, da ćete prepoznati potencijal i značaj apotekarskog sektora Srbije, te da u budućnosti svakako nećete favorizovati konkurentske kanale maloprodaje, kroz ovakve ili slične kampanje, na putu ka korisnicima vaših preparata.

Potpisnici