Nova Lista lekova RFZO

Upravni odbor RFZO usvojio je Novu listu lekova koji se izdaju na teret zdravstvenog osiguranja. Očekuje se usvajanje na narednoj sednici Vlade Republike Srbije. Uveden je 31 novi lek.

Prema rečima dr Sanje Radojević Škorić, direktorke RFZO, poseban značaj ima uvođenje terapije za rak jajnika koji se javlja kod žena sa specifičnom mutacijom gena.
Inovativna terapija uvodi se i za hormon-zavisni, metastatski tumor dojke, za dijabetični makularni edem, infektivna oboljenja itd.
Pored proširenja Liste lekova snižene su i cene u rasponu od 0,8 do 55,9 posto za određene lekove, usaglašene su sa uporednim cenama u referentnim zemljama i kursom evra koji se primenjuje za obračun cena lekova.