NAREDBA o ograničenju i zabrani kretanja lica izuzima zdravstvene radnike sa licencom

NAREDBA o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije koja je doneta na osnovu člana 2. Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja Vlade Republike Srbije objavljena je u “Sl. glasniku RS”, broj 34 od 18. marta 2020. godine (tekst Naredbe možete videti OVDE).
Ovom Naredbom od zabrane kretanja u periodu 20.00 do 05.00 časova za sva lica, odnosno celodnevnu zabranu kretanja za lica sa navršenih 65. godina i više u mestima sa preko 5000 stanovnika i lica sa navršenih 70. godina i više u mestima sa manje od 5000 stanovnika, izuzeti su zdravstveni radnici sa licencom.

Međutim, uzimajući u obzir trenutnu situaciju u Republici Srbiji, kao i informaciju objavljenu na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije da će u narednom periodu domovi zdravlja raditi od 7 do 18 časova, Farmaceutska komora Srbije svojim članovima, zdravstvenim ustanovama apotekama i privatnoj praksi daje sledeće PREPORUKE koje NISU obavezujuće:

Radno vreme apoteka skratiti do 18 časova, uz izuzetak apoteka koje su odlukom direktora zdravstvene ustanove i/ili osnivača određene kao dežurne apoteke.
Članovima Farmaceutske komore Srbije koji imaju navršenih 65. godina i više ne preporučuje se odlazak na posao u cilju zaštite njihovog zdravlja i sprečavanja nastanka infekcije.
Farmaceuti i apoteke u Republici Srbiji pružaju značajnu podršku zdravstvenom sistemu u borbe protiv nove koronovirusne bolesti i čine sve što je u njihovoj moći kako bi podržali svoje pacijente. Sa ciljem da rad apoteka i pružanje farmaceutske usluge u ovim trenutcima ostane efikasan i siguran molimo vas da predložene preporuke usvojite i primenite.
Izvor: Farmaceutska komora Srbije