Nacionalne smernice za primenu lekova u periodu dojenja

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, na predlog Republičke stručne komisije za podršku dojenju, imenovalo je Radnu grupu za izradu Nacionalnih smernica za primenu lekova u periodu dojenja (u daljem tekstu: Smernice). Cilj izrade Smernica bio je da se stručna javnost upozna sa raspoloživim činjenicama o bezbednosti propisanih lekova, što bi olakšalo izbor optimalnog leka, upravljanje racionalnom farmakoterapijom dojilja i omogućilo bezbedan nastavak dojenja tokom terapije.

Verujemo da će primena Smernica olakšati izbor optimalnog leka za dojilju i tako omogućiti bezbedan nastavak dojenja tokom terapije.

Radna grupa za izradu Nacionalnih smernica za primenu lekova u periodu dojenja:

Predsednik radne grupe:  Prof. dr Branislava Miljković, Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju,

Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Članovi radne grupe:

 • Vanr. prof. dr Aleksandra Catić Đorđević,šef uže naučne oblasti Farmakokinetika i klinička farmacija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
 • Prof. dr Sandra Vezmar Kovačević,Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju,
 • Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Spec. farm. Branko Petrović,načelnik odeljenja Kliničke apoteke, Ginekološko-akušerska klinika „Narodni front”, Beograd
 • Mag. farm. Slađana Đekić,načelnik odeljenja Kliničke apoteke KC Vojvodine
 • Prim. dr Olivera Laban, Klinika za ginekologiju a akušerstvo, KC Kragujevac
 • Prof. dr Georgios Konstantinidis, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine
 • Doc. dr Aleksandra Matić, Klinika za pedijatriju, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine
 • Dr spec. Marina Jonović, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, KC Niš
 • Doc. dr Jelena Martić, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”, Beograd
 • Dr spec. Snežana Zdjelar, KBC „Dr Dragiša Mišović”, Beograd
Preuzmite dokument