Kurs KE Savremena terapija kancera sa aspekta molekularnih mehanizama dejstva

Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet - Centar za kontinuiranu edukaciju

SAVREMENA TERAPIJA KANCERA SA ASPEKTA MOLEKULARNIH MEHANIZAMA DEJSTVA

Osnovni zadatak kontinuirane edukacije je da polaznicima zdravstvenih struka, pre svega lekarima onkolozima, farmaceutima i biohemičarima u laboratorijama za onkologiju, predstave savremenu terapiju kancera sa aspekta molekularnih mehanizama dejstva, toksičnosti,selektivnosti, prevazilaženja rezistencije, farmakokinetike i bezbednosti postojećih lekova, kao i onih koji se uskoro mogu očekivati u kliničkoj praksi. Takođe će biti prikazani mnogi antikancerski lekovi koji deluju na tumorogenezu, angiogenezu i matastazu kancera, kao i lekovi koji deluju na genetskom i epigenetskom nivou. Posebna pažnja će biti posvećena biološkim lekovima i lekovima za terapiju specifičnih kancera, kao što su PARP inhibitori, kao i lekovima koji se koriste prilikom transplantacije matičnih ćelija hematopoeze.Očekuje se da učesnici steknu znanja i prošire razumevanje dejstva antikancerskih lekova na molekularnom nivou, kao i da se upoznaju sa najnovijim lekovima koji su našli primenu ili se uskoro očekuju u kliničkoj praksi, u cilju poboljšanja individualne terapije pacijenata, bolje prognoze, primene novih lekova za lečenje specifičnih kancera, kao i pravovremeno detektovanje i prevazilaženje rezistencije na antikancerske lekove. Razmatranje lekova koji deluju na epigenetskom i genetskom nivou otvorilo bi nova pitanja primene u preventivi i lečenju kancera.


Datum i mesto održavanja: petak, 22. jun 2019. godine, Farmaceutski fakultet
Organizator kursa: prof. dr Slavica Erić, Katedra za farmaceutsku hemiju, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu
Ciljna grupa: lekari onkolozi, farmaceuti, biohemičari u laboratorijama za onkologiju
Kotizacija: 4000 dinara (uključuje prisustvo predavanjima, materijal za predavanja, posluženje u pauzama, sertifikat)
Poeni za obnavljanje licence: 6 poena
Detaljne informacije pogledajte na sajtu Farmaceutskog fakulteta ili na 011/3951-298, 011/3951-380