Konstituisanje Saveta za kvalitet u farmaceutskoj praksi

U prostorijama Privredne komore Srbije, Resavska 15, sala 2, u ponedeljak 17. juna , sa početkom u 13 časova, održaće se sastanak sa ciljem formiranja Saveta za kvalitet u farmaceutskoj praksi. U sastavu Saveta biće farmaceuti, angažovani na održavanju sistema kvaliteta koji utvrđuju procese i principe upravljanja rizicima kao i odgovornosti u procesima proizvodnje i prometa lekova.
U konstituisanju Saveta za kvalitet u farmaceutskoj praksi učestvovaće predstavnici Grupacije proizvođača humanih lekova, Grupacije nosilaca dozvole za lek, Grupacije veledrogerija i Grupacije apoteka.
Izvor: PKS, https://pks.rs/dogadjaj/konstituisanje-saveta-za-kvalitet-u-farmaceutskoj-praksi-470