Javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti potrošača - povraćaj leka

Sigurno Vam se desilo da pacijent želi da vrati lek bez razloga i sumnje na kvalitet leka.

Vi, sa druge strane, nemate propis na koji bi ste se pozvali ako želite da postupite ispravno i ne vratite lek na lager svoje Apoteke.

Udruženje SPAS, ispred svojih članova, priprema dopis Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija povodom Nacrta zakona o zaštiti potrošača o kome traje Javna rasprava do 25.11.2019.

Dopis Udruženja odnosio bi se na postupak koji apoteke treba da poštuju, a vezano za povraćaj leka apoteci od strane pacijenta.

Naglasićemo da se lek , zbog svojih specifičnosti (načina čuvanja, načina rukovanja...itd) ne može tretirati kao svaka druga roba. Ne može se znati da li je lek, dok je bio u posedu pacijenta, pravilno čuvan i da li je i kako njime manipulisano.

Sve što bude vraćeno apoteci na ovaj način dovodi do dodatnih troškova jer se mora tretirati kao farmaceutski otpad same apoteke. Ovaj postupak je deo Dobre apotekarske prakse - lek se ne sme vraćati nazad u prodaju.

U želji da se ovaj problem sagleda u okviru Javne rasprave i nađe rešenje u zakonskom okviru, na koje se možemo pozvati u praksi, pozivamo Vas da nam pošaljete Vaša iskustva i sugestije za ovu inicijativu na mail spas@spas.rs, najkasnije do 21.11.2019. godine.

Dokument Nacrta o zakonu potrošača možete videti na sajtu SPASa https://cutt.ly/BeFp0vh