Iz mog ugla - Šta samostalne apoteke izdvaja od velikih sistema?

Koji izazovi, u sadašnjim okolnostima poslovanja, stoje pred samostalnim apotekama? Koje usluge ponuditi pacijentima i kako sprovesti takve usluge u postojećim zakonskim okvirima? Podelite svoja iskustva na našoj stranici Iz mog ugla - apotekarska delatnost u Srbiji.

U SAD pojedine samostalne apoteke preko dostavnih službi kroz mobilne aplikacije, organizuju, za svoje pacijente, dostavu lekova i dijetetskih suplemenata na kućnu adresu uz poštovanje procedure izdavanja i verifikacije kroz elektronski potpis.
Veliko udruženje Benzer Pharmacy sa preko 90 samostalnih apoteka u svom članstvu angažuje Uber servis za prevoz pacijenta do odabrane apoteke, a za lakši i planirani dolazak na konsultacije sa farmaceutom. Na taj način postiže se lični kontakt u vreme kada treba obnoviti terapiju i pratiti adherencu, neželjena dejstva lekova i dr. 

Pišite nam na spas@spas.rs