Iskustva farmaceuta u svetu: TELEHEALTH usluga u SAD

Iskustva farmaceuta u svetu: TELEHEALTH usluga u SAD

Kada je pandemija COVID-19 uvela mnoge promene u gotovo sve aspekte života ljudi ove godine, TELEHEALTH – briga o zdravlju na daljinu omogućila je pacijentima da nastave da primaju zdravstvenu zaštitu. Kroz video i telefonske konsultacije, pružaoci zdravstvene zaštite mogli su lakše da ostvare kontakt sa svojim pacijentma, a sami pacijenti redovnije su se javljali I svom izabranom lekaru ali I farmaceutu.

Šta je TELEHEALTH?

 

Telehealth je širok pojam koji se odnosi na niz usluga udaljene zdravstvene zaštite, koje mogu uključivati kliničke i nekliničke usluge, nadgledanje zdravstvenog stanja pacijenta, njihovu edukaciju i još mnogo toga.

Telemedicina se odnosi na zdravstveno zdravlje, ali na udaljene kliničke usluge. Obično telemedicinske usluge pružaju lekari, dok “tele-zdravstvo” može da pruža širok spektar zdravstvenih radnika, „kao što su medicinske sestre, farmaceuti i drugi“, prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji.

„Sa COVID-19, usvajanje i upotreba ovog inovativnog alata je bila ogromna“, rekla je Sandra Leal, PharmD, MPH, FAPhA, CDE, izvršni potpredsednik SinfoniaRx-a Tabula Rasa HealthCare, tokom 12. juna, na veb seminaru APhA-e 15 o COVID-u -19.

Analiza Frosta i Sullivana utvrdila je da su kontakti pacijenata sa lekarima i drugim pružaocima zdravstvene usluge preko telekomunikacija u martu porasle za 50% usred pandemije.

Ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez uklanjanja određenih ograničenja u zakonskoj regulativi. Kao odgovor na COVID-19, Trampova administracija i američko Ministarstvo zdravstva ublažili su mnoge prepreke tele-zdravstvu, koje su ga do tada ograničavale.

Kao i drugi pružaoci zdravstvene zaštite i pojedini farmaceuti prihvatili su i realizovali pojedine aspekte ovog inovativnog alata.

Katlin Mekarti (Caitlin McCarthi, PharmD), klinički farmaceut u Zdravstvenom centru Henri J. Austin (New Jersei), tokom pandemije kontinuirano koristi TELEHEALTH.U toku redovnih kontakata sa pacijentom, obolelim od dijabetesa, primetila je da je on uvek poziva iz automobila. Pacijent je priznao da već je dugo beskućnik i da mu je potrebna pomoć socijalnog radnika. Video pozivi Mekarti je pozvala socijalnog radnika kako bi se pacijentu obezbedila potrebna socijalna pomoć. Mekarti i ostali farmaceuti iz njenog tima bili su u mogućnosti da pruže veliku većinu svojih kliničkih usluga koristeći “tele-zdravstvo” od kada je počela COVID-19 kriza. "Budući da imamo ugovor o saradnji sa CPA laboratorijom, mi možemo propisati i laboratorijske analize, a to možemo učiniti i putem tele-zdravstva", rekla je Mekarti. Farmaceuti, na ovaj način, obavljaju kombinaciju telefonskih i video konsultacija i mogu da kontaktiraju više pacijenata u jednom danu. Takođe, procena farmaceuta kada je neophodno da pacijent poseti zdravstvenu ustanovu omogućava da se spreče nepotrebni dolasci kao i da se neophodne posete lakše realizuju kada je to opravdano.

Opširnije...