Generalna skupština PGEU u Atini, od 2. do 4. aprila 2019.

PGEU je nevladina farmaceutska organizacija i grupacija apotekara Evropske Unije sa sedištem u Briselu. U svom sastavu ima 31 stalnu članicu i 2 zemlje sa statusom posmatrača, gde spada i Srbija.
U EU apoteke su prepoznate kao prva, krucijalna podrška nacionalnom zdravstvenom sistemu. Zato, prateći briselske zakone, PGEU ima svog člana u Evropskom parlamentu, koji će učestvovati i lobirati za nove zakone u apotekarskom sektoru i vršiti kordinaciju za njihovu primenu u svim zemljama EU.

Gde je tu Srbija?

Sastanak Generalne skupštine PGEU je održan prošlog meseca u Atini, a jedan od predloga je bio da Srbija postane stalna članica PGEU, što daje velike benefite ali i ogromnu odgovornost. To bi značilo i pravo glasa ali i poštovanje obaveza. Za to je potrebna izmena Statuta PGEU, koja se planira u novembru mesecu ove godine.
Novi predsednik PGEU, g. Michail BIliniac iz Poljske, farmaceut sa iskustvom i integritetom, izuzetno se bori za podizanje standarda u apotekarskoj delatnosti i pozicije farmaceuta i to:
• promovišući stručnu pomoć farmaceuta u pružanju informacija pacijentima
• uključivanju apoteka u kontinuiranu saradnju sa ministarstvom zdravlja
• konsultovanju farmaceuta za pravljenje jedinstvenog softverskog sistema
• podržavanju farmaceuta za saradnju u svim kliničkim pravilima rada kako bi pružili bolju pomoć pacijentima
• uspostavljanje regulative da svaka apoteka može da pruži kompleksan i kompletan niz medicinskih proizvoda i medicinskih uređaja koji bi im bili od pomoći
• osigurati adekvatnu naknadu za apoteke kako bi funkcionisale u održivom zdravstvenom sistemu.
To su sve i vizije PGEU.
Ova godina je jubilarna, 60 godina od osnivanja, te se nadamo da ćemo i mi u njom imati učešća i koristi za napredak u našoj struci i podršku PGEU za kreiranje pravih standarda u apotekarskoj delatnosti.

Autor: Aleksandra Di. Salom