Edukacija u organizaciji Ministarstva zdravlja

U okviru Kampanje za racionalnu upotrebu antibiotika, u utorak, 28. maja, u Klubu poslanika održan je seminar za zdravstvene radnike, u organizaciji Ministarstva zdravlja.

Skup je pozdravio državni sekretar Ministarstva zdravlja Radisav Šćepanović, istakavši značajno smanjenje propisanih antibiotika u pedijatrijskoj populaciji, posebno u 2017. godini. Pozvao je prisutne lekare i farmaceute da i dalje aktivno učestvuju u ovoj nacionalnoj kampanji jer bez njihovog posvećenog rada nije moguće postići potrebne rezultate. Ukupna potrošnja antibiotika za sistemsku primenu smanjena je za 32,8 posto.

Dr Marijan Ivanuša, šef kancelarije SZO u Srbiji pohvalio je dosadašnje aktivnosti Ministarstva zdravlja, istakavši da je podrška daljim aktivnostima Srbije od strane SZO uvek na raspolaganju.
Prisutni su imali prilike da čuju prezentaciju Danila Lo Fo Wonga, predstavnika SZO. On je ukazao na izveštaj SZO iz 2016. godine, kada se predviđalo da će , do 2050, antimikrobna rezistencija odneti 10 miliona života godišnje a ekonomski efekat ogledao se u povećanju troškova lečenja od 100 triliona dolara.
U 2018. godini , u 33 zemlje OECD-а očekivana su 2,4 miliona smrti od 2015. do 2050.Uz primenu Globalnog akcionog plana, donetog u maju 2015. godine, očekuju se uštede od 4,8 miliona dolara ukoliko se ulaže u sveobuhvatni paket javnog zdravlja.

Što se tiče Srbije, od novembra 2015. godine, Ministarstvo zdravlja se priključuje globalnom naporima za suzbijanje antimikrobne rezistencije. Sprovodi se Nacionalna kampanja za racionalnu upotrebu antibiotika. Izrađen je Nacionalni vodič dobre kliničke prakse. Predsednik Radne grupe za izradu Vodiča, prof. dr Mijomir Pelemiš, u svom izlaganju na Seminaru, predstavio je značaj I dostupnost Vodiča I pozvao prisutne da redovno koriste Vodič u svom radu.

Mr ph Dragana Rajković predstavila je mere koje su preuzimane u prethodne 3 godine kroz edukaciju zdravstvenih profesionalaca, medijsku kampanju sa ciljem podizanja svesti šire javnosti o antimikrobnoj rezistenciji I neophodnosti racionalne upotrebe antibiotika.

U okviru seminara predstavljen je i Nacionalni program za kontrolu rezistencije bakterija za 2019 – 2021. (Doc. dr Goran Stefanović), zatim i rezultati Četvrte nacionalne studije prevalencebolničkih infekcija, o čemu je govorila prof.dr Ljiljana Marković Denić, sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

U drugom delu seminara predstavljena je, kroz 3 predavanja, racionalna upotreba antibiotika kod kritično obolelih, u pedijatriji i u veterini.

Početkom 2019. godine objavljen je Nacionalni program za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike. Program određuje ciljeve, plan aktivnosti i postupke koji će se u Srbiji sprovoditi kako bi se zaustavilo širenje rezistencije na bakterije.

Podaci iz 24 nacionalne laboratorije pokazuju, nažalost, da se Srbija nalazi među evropskim zemljama sa najvećim procentom rezistentnih izolata, što je slučaj u zemljama južne i istočne Evrope. Srbija je na prvom mestu po rezistenciji bakterije Klebsilia pneumoniae na treću generaciju cefalosporina. Enterokokus sojevi imaju rezistenciju na ampicillin od čak 90,3 procenata izolata, a na gentamicin 84,6 procenata.