Drugi godišnji skup Sekcije za istoriju farmacije SFUSa

Članovi Sekcije za istoriju farmacije SFUSa su održali svoj drugi godišnji skup u 2019. godini, 17. maja u Svečanoj Sali Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

U okviru studijske posete Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa Litvanskog Univerziteta za zdravstvene nauke u Kaunasu (Lithuanian University of Health Science), boravila je vanr. prof. Vilma Gudienė koja obavlja i funkciju zamenika predsednika Međunarodnog Društva za istoriju farmacije. Prof. Gudienė je upoznala članove Sekcije sa razvojem farmacije u Litvaniji i programom integrisanih studija farmacije na kojem se školuju budući farmaceuti u toj baltičkoj zemlji. Sastanku su prisustvovali redovni članovi, predstavnici studentske odrganizacije BPSA, kao i veći broj ljubitelja istorije zdravstvene kulture i farmacije.
Na sastanku Sekcije, članovi su obavešteni o pripremama za aktivno učešće na 44. ISHP kongresu koji će se održati od 5. do 8. septembra 2019. u Vašingtonu, SAD.
U stručnom delu održana su dva predavanja:

1. „Mračna strana istorije farmacije ispisana u nacističkoj Nemačkoj”, autora mag. farm. Pavla Zelića, menadžera za međunarodnu saradnju, evropske integracije i odnose sa javnošću u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije i

2. "Research on History of pharmacy at the Lithuanian University of Health Sciences", autora assoc. prof. Vilma Gudienė, Faculty of Pharmacy at the Medical Academy of Lithuanian University of Health Sciences (LSMU), Department of Drug Technology and Social Pharmacy, Vice-president of the International Society for the History of Pharmacy


U Beogradu, 23. 05. 2019. god.

Prof. dr Dušanka Krajnović,
predsednik Sekcije za istoriju farmacije SFUS-a
Generalni sekretar Međunarodnog društva za istoriju farmacije