39. Stručni sastanak SPASa, 21. septembar 2018.

Okrugli sto počeo je u 13.00 sa temom „Budućnost apotekarske delatnosti“. Posle otvaranja skupa, razvila se živa diskusija, u kojoj su učestvovali gotovo svi prisutni farmaceuti: Tatjana Šipetić, direktorka Farmaceutske Komore Srbije, Michal Byliniak, direktor Farmaceutske Komore Poljske i predsednik PGEU za 2019. godinu, Ana Soldo, direktorka Farmaceutske Komore Hrvatske, Miran Golub, direktor Farmaceutske Komore Slovenije, Silviu Konstantineusku, direktor Farmaceutske Komore Rumunije, Papathanasis Thanasis, zamenik direktora Farmaceutske Komore Grčke. U diskusiji su učestvovali predstavnici RFZO-a, Privredne komore Srbije, SFUS-a i drugih udruženja, zdravstvenih ustanova, apoteka kao i predstavnici Udruženja SPAS Mirjana Marković i Aleksandra Dimitrijević Salom.

Zapaženi su prilozi u diskusiji od inostranih gostiju iz Poljske, Grčke i Rumunije. Sve te zemlje članice su Evropske unije, a pre toga pripadale su Socijalističkom bloku, tako da su njihova iskustva veoma korisna i za Srbiju. Naročito interesovanje izazvale su primedbe gostiju iz Slovenije i Hrvatske, zemlje koje su mnogo decenija živele u jednoj državi sa Srbijom, pa zato veoma dobro razumeju probleme naše zemlje kada je u pitanju farmaceutska delatnost.

U najkraćim crtama, učesnici u diskusiji su istakli nekoliko ključnih problema. Osnovni je sledeći: da se farmaceutskoj delatnosti vrati dostojanstvo. U tome smislu farmaceuti ne bi smeli da budu degradirani na nivo trgovca, koji isključivo prodaje farmaceutske proizvode i nije mu priznata ni jedna zdravstvena usluga. Njegove savete pacijentu ne mogu da zamene internet pretraživači.

Drugi problem koji je prepoznat kao veoma važan jeste odnos pojedinačnih apoteka i lanaca apoteka. Ovde su učesnici u diskusiji spomenuli kao pozitivan primer nekoliko evropskih država. U Nemačkoj dozvoljeno je da jedan vlasnik ima najviše pet apoteka, u Francuskoj samo tri, a isto toliko i u Mađarskoj. Gost iz Rumunije Silvio Konstantinesku naročito se pohvalno izrazio u pogledu Mađarske, čije državno rukovodstvo vodi računa o interesima svojih građana i apotekara i ne dozvoljava da nad farmaceutskim proizvodima monopol ima svega nekoliko lanaca apoteka, koji onda diktiraju cene i kvalitet, na štetu čitavog zdravstvenog sistema.
Stručni sastanak otvorila je Tatjana Šipetić, direktorka Farmaceutske komore Srbije. U ime gostiju iz inostranstva, pozdravnu reč održao je Michal Byliniak, direktor Farmaceutske komore Poljske i predsednik PGEU za 2019. godinu.

Nakon toga usledila su komercijalna predavanja: Lactibiane - Novi pristup u očuvanju i unapređenju mikrobiote prof. dr sci. ph. Brižita Đorđević, Emi Pharm; Savremeni pristup u formulisanju dermokozmetičkih preparata protiv starenja, Mr ph. Biljana Vukićević, Beiersdorf d.o.o.; Budućnost suplementacije Ivana Slemenšek, brend menadžer, SantaMed; Kako u apoteci pomoći pacijentu sa najčešćim stomačnim tegobama prof. dr Srđan Đuranović, Klinika za gastroenterologiju, KCS Abela pharm; Prezentacija 3D štampača, vanredni prof. dr sci. Jelena Đuriš; Uloga farmaceuta u nemačkom društvu, mr ph. Kristina Eiffert.

U 18.00 usledila su akreditovana predavanja – nosilac akreditacije Srpsko apotekarsko društvo - Uloga apoteke u povećanju bezbednosti samolečenja, doc. dr Arijana Meštrović - Strategija u komunikaciji i savetovanja pacijenata u apoteci, prof. dr Dušanka Krajnović. Slušaocima farmaceutima i farmaceutskim tehničarima donela su po dva boda (ukupno 4) za obnovu licence.

Jednočasovno predavanje doc. dr Arijane Meštrović izmamilo je buran aplauz prisutnih. Veliki aplauz dobila je i profesorka dr Dušanka Krajnović koja je naglasila da joj je veoma drago da može da vidi svoje kolege, nekada studente i da govori pred prepunim amfiteatrom A1 u kome je bilo preko tri stotine prisutnih gostiju.

Za vreme trajanja skupa u holu je svoj asortiman predstavilo 30 kompanija izlagača.

Delić atmosfere sa Skupa

Autor: mr ph.spec Vesna Živković