Predstavljamo… UNION-MEDIC DOO NOVI SAD

UNION-MEDIC D.O.O. NOVI SAD je proizvođač i nosilac dozvole za humane lekove u Republici Srbiji. Prisutan je na domaćem tržištu punih deset godina.
Lekovi za koje Union-Medic poseduje dozvolu, primenjuju se već dugi niz godina u prevenciji i lečenju stanovništva. Većina se nalazi u kategoriji lekova sa dobro poznatom upotrebom lekovite supstance.
Registracija novih lekova, dijetetskih suplemenata i medicinskih sredstava u zemlji i okruženju predstavlja strateški cilj. S tim u vezi, Union-Medic je zainteresovan za razvoj novih formulacija lekova kroz transfer tehnologija i otvoren je za različite vidove ugovorne proizvodnje i kontrole kvaliteta.
Union-Medic sprovodi politiku kvaliteta u skladu sa smernicama Dobre proizvođačke prakse. Pored dozvole za proizvodnju, poseduje i GMP sertifikat izdat od strane Ministarstva zdravlja. Sve procese u firmi izvršava obučeno osoblje prema odobrenim procedurama.
U Union-Medic-u radi dvadesetdvoje zaposlenih uz ugovorni angažman spoljnih saradnika za određene poverene aktivnosti. Stručno jezgro firme čini visokoobrazovani kadar iz oblasti farmacije, tehnologije, hemije i ekonomije, odgovoran za proizvodnju i kvalitet lekova, kao i podršku ovim glavnim delatnostima.
Union-Medic je opredeljen za kontinuirano praćenje novina u oblasti farmaceutske industrije i regulative. Takođe, podržava i stručno usavršavanje zaposlenih kroz različite vidove eksterne komunikacije i edukacije.
Union-Medic strpljivo, pažljivo i odgovorno gradi imidž proizvođača od poverenja kod pacijenata i zdravstvenih profesionalaca.