Predstavljamo platformu za online učenje Udruženja MedScape

Platforma za Online edukaciju predstavlja jednu od najvećih i najraznovrsnijih baza programa namenjenih profesionalnom usavršavanju svih zdravstvenih radnika i saradnika, kao i menadžera svih pozicija.
Platforma je koncipirana tako, da će svi zdravstveni radnici i saradnici,i menadžeri naći veliki broj online-testova, stručnih sastanaka, kurseva, kao i kongresa i simpozijuma, akreditovanih od strane Zdravstvenog saveta Srbije, a sve u cilju produžavanja i/ili obnavljanje licence.
Svi edukativni programi su raspoređeni po zanimanjima i vrstama programa. Više informacija o programu koji Vas interesuje i načinu na koji se on koristi možete dobiti klikom na naziv izabranog programa.

Prijavite se ovde