UDRUŽENJE PRIVATNIH APOTEKARA ,,SPAS’’

Otona Župančića 20/97, 11070 Novi Beograd
telefon: 011-2696308, 060-3440801 
e -mail: spas@spas.rs

 

Otvoreno pismo PGEU povodom izbora za Evropski parlament 2019. god.

Novi mandat Evropskog parlamenta pružiće jedinstvenu priliku za članovima Evropskog parlamenta da odrede tok aktivnosti EU u vezi sa zdravstvenim pitanjima. 2019. godina će biti ključna godina za institucije EU da odluče da li će održati zdravstvenu politiku u programu EU. PGEU poziva na nastavak sveobuhvatnog i koherentnog pristupa EU zdravlju i zdravstvenim pitanjima, uključujući lekove i medicinska sredstva, da ostanu u nadležnosti Komisije za zdravlje.

Služba Komisije odgovorna je za politiku EU-a u području zdravlja i sigurnosti hrane i za nadzor sprovođenja povezanih zakona. Očekuje se da će novi regulatorni okvir, koji će postati obavezujući za 2020. i 2022., povećati sigurnost, razvoj i performanse medicinskih uređaja i medicinskih uređaja za dijagnostiku in vitro.

 

Od februara 2019. godine, sva pakovanja lekova na recept koji ulaze u EU moraju imati posebne sigurnosne mere, kako je predviđeno Direktivom o falsifikovanim lekovima, kako bi se spriječilo da falsifikovani lekovi dođu do evropskih pacijenata.

Nova Uredba o veterinarskim lekovima, nedavno usvojena od strane Evropskog parlamenta, uvešće odgovornije načine za proizvodnju, snabdevanje i upotrebu medicinske hrane za borbu protiv antimikrobne rezistencije.

Ova tri zakona su jasni primeri šta države članice EU mogu da urade zajedno kako bi pružile dodatnu korist i doprinele EU u kojoj visok nivo zdravstvene zaštite i pristup bezbednoj i visokokvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti predstavljaju realnost za sve. Pored specifičnih zakonodavnih inicijativa, to je od vitalnog značaja za održavanje zdravlja visoko na političkom planu evropskih institucija. Na primer, Evropska komisija je nedavno pokrenula inicijative u sledećim oblastima: • Vakcinacija • Antimikrobna otpornost • e-zdravlje i digitalni zdravstveni podaci • Lekovi za decu i retke bolesti • Veštačka inteligencija • Zdravstvene diskriminacije.

 

Izvor: http://pages.today/press6