UDRUŽENJE PRIVATNIH APOTEKARA ,,SPAS’’

Otona Župančića 20/97, 11070 Novi Beograd
telefon: 011-2696308, 060-3440801 
e -mail: spas@spas.rs

Novosti iz RFZO – Zaključivanje ugovora sa privatnim apotekama za 2019. Godinu

Pročitaj više: https://www.rfzo.rs/index.php/davaocizdrusluga/ugovaranje-apoteke