UDRUŽENJE PRIVATNIH APOTEKARA ,,SPAS’’

Otona Župančića 20/97, 11070 Novi Beograd
telefon: 011-2696308, 060-3440801 
e -mail: spas@spas.rs

 

Održan drugi deo edukacije na temu „U susret novim propisima za kozmetičke proizvode - prepreke i izazovi, “, 26. decembar 2018. godine, Privredna komora Srbije

Privredna komora Srbije  u saradnji sa  Farmaceutskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i svojim članicama, a uz podršku Ministarstva zdravlјa, organizovala je drugi deo edukacije sa temom U susret novim propisima za kozmetičke proizvode-prepreke i izazovi.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa zahtevima dolazećeg nacionalnog zakonodavstva u oblasti kozmetičkih proizvoda, kao i sa odredbama Uredbe (EU) 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima i obavezama koje iz nje proističu, ali i sa primerima iz prakse proizvođača, uvoznika i distributera kozmetičkih proizvoda u Republici Srbiji.

Savremeni kozmetički proizvodi treba da ispune standarde kvaliteta i očekivanja korisnika za kozmetičkim efektima, ali pre svega moraju biti bezbedni za primenu. Uredba (EU) 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima, koja je sa određenim članovima stupila na snagu januara 2010. godine, postavila je kao uslov za stavlјanje kozmetičkog proizvoda na tržište, dokaz o njegovoj bezbednosti za potrošače, kada se primenjuje pod normalnim i predvidivim uslovima korišćenja.

Korišćene prezentacije pogledajte ovde.