UDRUŽENJE PRIVATNIH APOTEKARA ,,SPAS’’

Otona Župančića 20/97, 11070 Novi Beograd
telefon: 011-2696308, 060-3440801 
e -mail: spas@spas.rs

PRISTUPANJE AKREDITOVANIM ON-LINE TESTOVIMA 

Udruženja privatnih apotekara „SPAS“ omogućava svojim redovnim članovima pristupanje akreditovanim on-line testovima, već od 25. juna, prvi test (minimum 5 bodova), drugi test, od kraja avgusta (minimum 5 bodova).

Prvi elektronski test nosi naziv Primena biljnih lekova kod hronične venske bolestii važi do 21. maja 2019. godine. Samo članicama Udruženja privatnih apotekara „SPAS“, koje su izmirile članarinu za 2018. godinu biće omogućen pristup rešavanju testa,  pri čemu će svakom dipl.farmaceutu  / farmaceutskom tehničaru biti dodeljen vaučer sa određenim pristupnim kodom (lično u apoteci, poštom ili e-poštom) neophodnim za rešavanje testa.