UDRUŽENJE PRIVATNIH APOTEKARA ,,SPAS’’

Otona Župančića 20/97, 11070 Novi Beograd
telefon: 011-2696308, 060-3440801 
e -mail: spas@spas.rs

PGEU je najveća organizacija farmaceuta, apotekara Evrope. SPAS je već sedam godina član udruženja koje nam pruža sve informacije vezane za zakone i praksu aktuelnu u apotekarskoj delatnosti. Naši interesi su isti, a to pre svega znači negovanje farmaceutske struke bez obzira na nove tehnološke izazove, kao i poboljšanje usluga prema pacijentima. Značajan prvi zajednički korak je bilo angažovanje u uvođenju recepata i u privatne apoteke.

Ove godine simpozijum i Generalna godišnja skupština održana je u Španiji. Glavne teme bile su sledeće: kako postići uspešnu opštu zdravstvenu zaštitu u saradnji sa farmaceutima, kao značajnom faktoru u unaprđenju zdravstva, као i putevi efikasnog finansiranja zdravstvene zaštite i hroničnih bolesti, odnosno, njihovog tretiranja u apotekama. 

PGEU organizuje simpozijume, gde se razmenjuju iskustva različitih evropskih zemalja. Nama su posebno interesantne bile zemlje bivšeg „istočnog bloka“, koje nisu imale uređene propise i finansijske tokove u farmaceutskoj delatnosti. Nо, svoju struku uspeli su sistemom pažljivih mera da usklade sa ostalim zemljama Evropske unije i da uvedu red u svim aspektima apotekarskog sektora.

Generalna skupština je ove godine izabrala i novog predsednika PGEU-a za 2019 g.  Mychaila Byliniaka, predstavnika poljske delegacije, а za potpredsednika izabran је predstavnik grčke delegacije Papatanasis Tanassis. Radujemo se i čestitamo na izboru novih kolega, uvereni da će braniti interese farmaceuta i farmaceutske struke.

Udruženje privatnih apotekara SPAS

Aleksandra Dimitrijević-Salom