UDRUŽENJE PRIVATNIH APOTEKARA ,,SPAS’’

Otona Župančića 20/97, 11070 Novi Beograd
telefon: 011-2696308, 060-3440801 
e -mail: spas@spas.rs

 Izbori u farmaceutskoj komori 2018.

 

Poštovane kolege, članovi Farmaceutske komore Srbije,

 

Obaveštavamo vas da je Farmaceutska komora Srbije  raspisala izbore za članove Skupštine  komore  koji će biti održani dana  22.04.2018.

Farmaceutska komora Srbije je  institucija od posebnog profesionalnog i društvenog interesa. Ona je najviša i najuglednija profesionalna institucija farmaceuta koji obavljaju apotekarsku delatnost. Neka od osnovnih načela delovanja Komore jesu jačanje integriteta apotekara kao osnov apotekarske delatnosti, zaštita interesa pacijenata, podsticaj reforme apotekarskog sektora kroz unapređenje propisa.

Potreba daljeg uređenja apotekarske delatnosti u našoj zemlji, u skladu sa profesionalnim interesima farmaceuta, zahteva angažovanje svih. Neophodno je da struka funkcioniše u skladu sa najvišim standardima i načelima Dobre apotekarske prakse, kao i uz poštovanje farmaceuta kao zdravstvenog profesionalca.
Iskustva određenih zemalja su pokazala da konsolidacija u redovima farmaceuta može pozitivno uticati na pravno uređenje sektora i omogućiti etički ispravno poslovanje.

 

Prvi korak  i pretpostavka svih daljih promena jeste izbor članova Skupštine Farmaceutske komore Srbije!

 

Podsećamo vas da samo  član Komore  može birati i biti biran u Skupštinu Farmaceutske komore. Aktivno učešće možete uzeti tako što ćete podneti ličnu kandidaturu ili predložiti kolegu farmaceuta, člana Farmaceutske komore Srbije za kandidata.

Molimo vas da doprinesete konstituisanju nove Skupštine i da vaše predloge pošaljete najkasnije do 02.04.2018. u jedan od ogranaka Komore- Beograd, Niš, Novi Sad ili Kragujevac.

 

Izbor u Skupštinu Farmaceutske komore zavisi isključivo  od Vas!

           

Sve potrebne informacije u vezi sa predstojećim izborima možete pronaći na internet prezentaciji Komore, kao i pozivanjem kontakt telefona Komore.

Kontakt imejl izbora: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontak telefoni: 011/770 0911; 011/324 3144; 064/117 0328

 

     

Ovde preuzmite dokumenta:

Odluka o raspisivanju izbora za članove Skupštine Farmaceutske komore Srbije

Odluka o sprovođenju izbora za članove Skupštine Farmaceutske komore Srbije

Obrazac kandidature za članove Skupštine Farmaceutske komore Srbije

Izjava o prihvatanju kandidature za člana Skupštine Farmaceutske komore Srbije

Potvrda o biračkom pravu kandidata za člana Skupštine Farmaceutske komore Srbije

Prijava za posmatrače izbora za članove Skupštine Farmaceutske komore Srbije