UDRUŽENJE PRIVATNIH APOTEKARA ,,SPAS’’

Otona Župančića 20/97, 11070 Novi Beograd
telefon: 011-2696308, 060-3440801 
e -mail: spas@spas.rs

 Izbori u farmaceutskoj komori 2018.

 

 

Poštovane kolege, članovi Farmaceutske komore  Srbije,

Skupština Farmaceutske komore Srbije na sednici održanoj u Beogradu dana 11.05.2018.godine donela je Odluku o verifikaciji mandata članovima  Skupštine Farmaceutske komore  Srbije  izabranim na sprovedenim izborima koji su održani 22.04.2018.godine.

Skupština Farmaceutske komore Srbije na sednici održanoj u Beogradu dana 11.05.2018.godine donela je Odluku da se za predsednika Skupštine Farmaceutske komore Srbije bira Slavica Milutinović, ZUA "Benu", Beograd, a za zamenika predsednika Skupštine Saša Petrović, Apoteka “ Požarevac.“

Skupština Farmaceutske komore Srbije na sednici održanoj u Beogradu dana 11.05.2018. godine donela je Odluku da se na dužnost direktora Farmaceutske komore Srbije bira Tatjana Šipetić, dipl.farm.spec.