UDRUŽENJE PRIVATNIH APOTEKARA ,,SPAS’’

Otona Župančića 20/97, 11070 Novi Beograd
telefon: 011-2696308, 060-3440801 
e -mail: spas@spas.rs

OKRUGLI STO- Profesionalizam i liberalizacija u apotekarskom sektoru

U Farmaceutskoj komori Srbije 13.februara 2018. godine održan je okrugli sto na temu „PROFESIONALIZAM I LIBERALIZACIJA U APOTEKARSKOM SEKTORU“. Skup je organizovan u saradnji sa Ambasadom Republike Poljske u Beogradu i stručnu podršku Saveza farmaceutskih udruženja Srbije i Saveza privatnih apotekara Srbije Učesnici okruglog stola govorili su o različitim modelima nabavki lekova, njihovim efektima, rezultatima i posledicama. Analizirana je praksa zemalja u Evropskoj uniji (Poljska, Hrvatska, Bugarska), kao i zakonska regulativa i njeno tumačenje. Aktivno učešće u debati imali su predstavnici Ministarstva zdravlja, farmaceutskih komora zemalja iz okruženja (Makedonija, Bosna i Hercegovina – Federacija i Republika Srpska, Slovenija, Republika Srpska), Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Ministarstva finansija, Instituta za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović-Batut”, farmaceutskih fakulteta, eksperti, kao i farmaceuti iz prakse.

U svom izlaganju direktorka Farmaceutske komore Srbije Svetlana Stojkov je naglasila važnost jednakosti farmaceuta u obavljanju profesije, kao i očuvanju kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite.

Preuzmite prezentacije učesnika:
Ana Soldo, mag.pharm - Ljekarništvo u Hrvatskoj
dr. Evgeni Grigorov, mag. pharm. - Da li javne apoteke u Bugarskoj sprovode javne nabavke za medicinska sredstva.
Michał Byliniak - Farmaceutsko tržište Poljske.
Svetlana Stojkov, Dragana Rajković - Centralne javne nabavke da ili ne?

ZAKLJUČCI I PREPORUKE 

U okviru generalne teme „PROFESIONALIZAM I LIBERALIZACIJA U APOTEKARSKOM SEKTORU: EVROPSKA ISKUSTVA“ Farmaceutska komora Srbije u saradnji sa Ambasadom Republike Poljske u Beogradu i stručnu podršku Saveza farmaceutskih udruženja Srbije i Udruženja privatnih apotekara ,,SPAS, nastavila je aktivnosti i saradnju po pitanju razmene iskustava i praksi zemalja iz okruženja, sa fokusom na nabavke lekova.

CENTRALNE JAVNE NABAVKE – DA ILI NE?

Učesnici okruglog stola govorili su o različitim modelima nabavki lekova, njihovim efektima, rezulatima i posledicama. Analizirana je praksa zemalja u Evropskoj uniji (Poljska, Hrvatska, Bugarska), kao i zakonska regulativa i njeno tumačenje.

Zaključci i preporuke zasnovani su na izlaganjima, debati i diskusiji koja je ostvarena među prisutnim učesnicima, predstavnicima institucija, organizacija, zdravstvenih ustanova, odnosna članova Farmaceutske komore Srbije, Saveza farmaceutskih udruženja Srbije i Saveza privatnih apotekara Srbije.

1. Relevantni podaci pokazuju da je sprovođenje centralnih javnih nabavki, prema modelu koji se primenjuje u Srbiji, izgubilo svoju svrsishodnost.

2. Prisutan model generiše nejednake uslove poslovanja, rast dugovanja i urušavanje državnih apoteka, otežano snabdevanje ruralnih područja sa lekovima, koncentraciju i uticaj kapitala, gašenje apoteka čiji su vlasnici farmaceuti.

3. Neophodno je uspostaviti model nabavke lekova jednak za sve učesnike na tržištu, uz očuvanje principa ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti u cilju racionalnog korišćenja javnih sredstava.

4. Hitno povećanje marže i/ili uvođenje usluge za izdavanje lekova na recept koja je najmanja u Evropi.